Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Wiki
Advertisement

Family[]

Ikaruga Suginami[]

Ikaruga is Suzaku's daughter.

Isuka Suginami[]

Isuka is Suzaku's daughter.

Acquaintances[]

Sougetsu Ootori[]

Advertisement